E-Hizmet
Bağlantılar
YEREL BAĞLANTILAR
Sakarya Valiliği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Söğütlü Kaymakamlığı
Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğü
Söğütlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sakarya Üniversitesi
 
RESMİ KURUMLAR / BAKANLIKLAR
Adalet Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Güvenlik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
BAĞ-KUR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Cumhurbaşkanlığı
Deprem Araştırma Dairesi
Türkiye İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Devlet Malzeme Ofisi
Devlet Personel Başkanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Emekli Sandığı
Futbol Federasyonu Başkanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Milli Kütüphane
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
T.C. Başbakanlık
T.C. Merkez Bankası Başkanlığı
Halk Bank
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü (EXIMBANK)
Türkiye İş Kurumu
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE)
Vakıf Bankası
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yüksek Ögretim Kurulu (YÖK)
Ziraat Bankası
Türkiye Posta Kodları Listesi
Anadolu'da Türklere Uygulanan Katliamları Araştırma Derneği
 
Söğütlü Hakkında
Foto Galeri
Video Galerisi
Basında Söğütlü
 
Misyon & Vizyon
Başkan
Başkan Yardımcısı
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
Etik Kurulu
Organizasyon Şeması
Önceki Başkanlar
Faaliyet Raporu
 
Önemli Numaralar
Resmi Kurumlar
Başvuru için Gerekenler
Kentlilik Bilinci
Ulaşım Rehberi
Ak Masa - 153
Bağlantılar
 
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
 
İletişim Bilgileri
Bilgi Edinme
Ak Masa