E-Hizmet
Kentlilik Bilinci

Kentli olmak, kenti yaşanır kılmak adına katkı koyma gereğini de beraberinde getirmektedir.
 
Uygar olmak, özellikle Avrupa Kenti olarak anılan bir şehirde daha da önem arz eden bir konudur.
 
Bireysel olarak uygarlık için atılacak her adım, toplumun bütünü için "Kentlilik Bilinci" adına bir gelişme anlamı taşımaktadır.
 
Nedir "Kentlilik Bilinci"?

Kentte yaşamanın sorumluluğunun ne kadar bilincindeyiz?
 
Bir sorumluluktur kentli olmak;
Kente ve kentte yaşayan diğer insanlara saygı duymayı gerektirir,
Yeşile saygıyı gerektirir ve çevreye...
 
Kente hizmet adına görev başında olan kurumlar üslendikleri bu görevlerini her zaman yerine getirmekle sorumludurlar; ancak kurumsal anlamda kente saygı, bireysel anlamda kente saygı çerçevesinde desteklenmediği sürece amaca hizmet mümkün olmamaktadır.
 
Nelere dikkat etmeli kent insanı?
 
Sokaklar, caddeler, parklar ve yeşil alanlar ancak üzerinde yaşayan insanların hassasiyeti ve özenli koruması ile temiz kalabilir...
 
Yerlere çöp atmamak, tükürmemek hem kente hem de kent insanına saygının;
 
Balkondan bir şey silkmemek, çöpleri toplanma saatinde çıkartmak ve ağzı kapalı olarak sıkıca torbalayıp alınacağı noktaya bırakmak, kat camlarından atmamak aynı mahallede ve apartmanda yaşadığımız insanlara saygının;
 
Aracını başkasının garajı önüne park etmemek, yollara araç bırakmamak, araçtan yolcu indirip bindirirken yaya ve taşıt trafiğini aksatmamak, taşıtların yaya ve diğer taşıtlara-insanlara saygı ve hoşgörü göstermesi gerekliliğinin yanı sıra yayaların da kendilerini ayrılan yollarda hareket etmeleri, alt geçitleri kullanmaları yolun ortasından yürümemeleri ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uymaları, trafik lambalarına dikkat etmeleri kent düzenine saygının;
 
Evcil hayvanların sahiplerinin halk-toplum sağlığına saygı ile kamusal mekanlarda hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermemeleri çevreye ve çevremizdekilere saygının gereğidir...
 
Kaçak inşaatlar bir yandan kentin çehresinde görüntü kirliliğine neden olurken diğer yandan da insanların sağlıksız niteliksiz mekanlarda-çevrede yaşamaya mahkum olması anlamına gelmektedir. Öte yandan bu amaç için kullanılan hazine arazilerinin niteliksiz çevre koşullarında sağlıksız kullanımı da ülke ekonomisine eksi değer olarak yansımaktadır..
 
Bu konu ile ilgili;
 
3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde belirtilen cezai hükümler, 28.07.1999 tarih ve 4421 Sayılı Kanunun 4/b-7 maddesi gereğince uygulanacaktır.
 
Doğal kaynakların tüketimi sırasında geri dönüşebilirliğinin düşünülmesi de önemli bir konu olmakla beraber; bu bilincin üreticiler kadar tüketicilere de kazandırılması "Geri Dönüşüm"ün amacının en önemli dayanaklarından biridir. Bu bilinç; yeniden değerlendirilmeye olanak sağlayarak, çevreye saygı adına önem arz etmektedir.
 
Kentlilik Bilinci; daha yeşil, nefes alınabilir, temiz ve sağlıklı bir kentin temelidir. Ve bu anlamdaki tüm toplumsal gereklilikler bireysel çabaların yaşama armağanıdır..
 
Daha Bilinçli Kentliler Olabilmek Adına, Hep Elele...

 
Söğütlü Hakkında
Foto Galeri
Video Galerisi
Basında Söğütlü
 
Misyon & Vizyon
Başkan
Başkan Yardımcısı
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
Etik Kurulu
Organizasyon Şeması
Önceki Başkanlar
Faaliyet Raporu
 
Önemli Numaralar
Resmi Kurumlar
Başvuru için Gerekenler
Kentlilik Bilinci
Ulaşım Rehberi
Ak Masa - 153
Bağlantılar
 
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
 
İletişim Bilgileri
Bilgi Edinme
Ak Masa