Söğütlü Festivali
İlçemiz (Söğütlü) Hakkında - Bölüm 1

1 - İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI :


A) TARİHİ :


Söğütlü' nün tarihi, M.Ö.2340 yıllarına, Akadlara kadar dayanmaktadır. Sırasıyla Hitit, Makedonya, Lidya, Roma ve Bizanslıların hâkimiyetinde kalmıştır.

İlçe merkezine Türklerin ilk yerleşimi Osman Bey'in Komutanı olan Konur ALP' in göçebe Türklere buraları kışlak olarak vermesi ile başlamıştır.

Söğütlü İlçesi sakinlerinin ilk yerleşim yerinin Soğucak köyünün İlçeye bakan kısmı olduğu bilinmektedir. Bu bölgede oturan halk, İlçe içerisinden geçen ve o zamanlarda etrafı söğüt ağaçlarıyla kaplı, berrak suyuyla balık avlanan derenin etrafına yerleşerek bugünkü Gündoğan Mahallesi oluşturulmuş ve bu yerleşim Camicedit ve Orta mahalle olarak devam etmiştir. İlçemizde adını bu derenin etrafında yetişen "SÖĞÜT" ağaçlarından esinlenerek SÖĞÜTLÜ adını almıştır. İlçe sakinlerinin bir kısmı, Yunanistan'dan gelen Arnavut Türkleri ve 93 Harbi (Osmanlı-Rus savaşı) sırasında Bulgaristan'ın Provadi ve Tırnova kentlerinden gelen muhacirlerden oluşmaktadır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan Ordusunun Sakarya'yı işgal etmesinden sonra, İlçemizde işgale uğramış, elinde silahı bulunmayan halkın bir kısmı İlçe' yi terk ederek Sinanoğlu tarafına ve Hendek İlçesi Kocatöngel köyü tarafına kaçmıştır. Eski karakol binasını Yunanlılar karargah olarak kullanmışlardır. Bu işgal Ferizli istikametine doğru yayılma eğilimi göstermiş ise de vatansever Halit Molla ve İpsiz Recep'in kurduğu çetelerin direnişi ile karşılaşmış, netice de 20 Haziran 1921 tarihinde düşman kuvvetleri bu mıntıkayı terk etmek zorunda kalmıştır. 
Söğütlü Hakkında
Foto Galeri
Video Galerisi
Basında Söğütlü
 
Misyon & Vizyon
Başkan
Başkan Yardımcısı
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
Etik Kurulu
Organizasyon Şeması
Önceki Başkanlar
Faaliyet Raporu
 
Önemli Numaralar
Resmi Kurumlar
Başvuru için Gerekenler
Kentlilik Bilinci
Ulaşım Rehberi
Ak Masa - 153
Bağlantılar
 
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Müdürlükler - Servisler
 
İletişim Bilgileri
Bilgi Edinme
Ak Masa