Etik Kurulu
KOMİSYON BAŞKANI
Neşe ATILIR
ÜYE
Gündoğan YALAZ