Hakkımızda
Misyon Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, hizmetlerinin merkezine insanı alan, adil ve eşitlikçi yerel yönetim anlayışı çerçevesinde; yaşam kalitesi yüksek bir söğütlü için istikrarlı çalışmalarla çağdaş ve sürdürülebilir projelere imza atmak.
Vizyon geçmişten geleceğe geçişte günün modern şartlarına uygun bir belediye olmak.